Подготовка за поставување сервис

Ве молиме следете ги чекорите прикажани подолу за да започнете со користење на услугата.

Инсталирајте ја апликацијата SUZUKI CONNECT
на вашиот паметен телефон

Преземете ја апликацијата користејќи го QR-кодот прикажан на десната страна или побарајте ја апликацијата во App Store (iPhone) или Google Play Store (Android).

Преземете ја апликацијата од врската подолу или побарајте ја апликацијата во App Store (iPhone) или Google Play Store (Android).

SUZUKI CONNECT app

Android

iPhone

  • ・Google Play и логото на Google Play се заштитни знаци на Google LLC.
  • ・Apple и логото на Apple се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји. App Store е сервисна ознака на Apple Inc., регистрирана во САД и други земји.

STEP1

Чекори за регистрација за вашата сметка на SUZUKI CONNECT

1

Креирајте ја вашата сметка

Во случај да можете да читате QR кодови со вашиот паметен телефон.

  • * Со iPhone, користете ја стандардната апликација за камера.
  • * За веб-прелистувачи, ве молиме користете Safari за iPhone и Google Chrome за Android.
I.

Пристапете до веб-страницата за членство со читање на QR-кодот отпечатен на листот за регистрација на SUZUKI CONNECT обезбеден од вашиот продавач. Започнете со креирање на вашата сметка од таму.

II.

Допрете „Креирај сметка“.

III.

На страницата Креирај сметка, откако ќе ги внесете вашата е-пошта и идентификациониот број на возилото (VIN), прегледајте ги информациите и доколку се согласувате, проверете „Се согласувам со горенаведеното“. Потоа допрете „Следно“.

Во случај да не можете да читате QR кодови со вашиот паметен телефон.

  • * Најновите верзии на Google Chrome, Microsoft Edge (Windows) и Safari (Mac) се препорачаните прелистувачи за компјутер.
I.

Отворете ја веб-локацијата SUZUKI CONNECT со веб-прелистувач и кликнете „Креирај сметка / најава“.

II.

Ќе се отвори страницата за пријавување за членство. Кликнете на „Креирај сметка“.

III.

Откако ќе ги внесете вашата е-адреса, код за покана* и идентификациски број на возило (VIN), прегледајте ги информациите и доколку се согласувате, проверете „Се согласувам со горенаведеното“. Потоа кликнете "Следно".

*Шифрата за покана е прикажана на листот за регистрација на SUZUKI CONNECT обезбеден од вашиот продавач.

2

Потврда на адресата на е-пошта

I.

Ве молиме внесете го кодот за потврда во полињата. Кодот за потврда е 6-цифрениот број испратен на вашата регистрирана адреса на е-пошта.

II.

Ве молиме прегледајте ги чекорите за регистрација и допрете „Следно“.

3

Прифаќање на Политиката за приватност и Правилата и условите

I.

Допрете ја врската Политика за приватност за да го отворите документот за политика како што е прикажано овде десно.

Скролувајте за да го прочитате до крајот на документот и ако се согласувате, допрете „Се согласувам“. Ако допрете Се согласувам на оваа страница, чекот автоматски ќе се додаде во „Ја прочитав и се согласувам со Политиката за приватност“.

На ист начин како и со Политиката за приватност, допрете на врската „Услови и правила“ за да се отвори. Потоа скролувајте и прочитајте го документот до крај и ако се согласувате, допрете „Се согласувам“.

Изберете дали да ја користите локацијата на возилото (опционално), а потоа допрете „Следно“..

Забелешка: со штиклирање на ова поле ќе ги овозможите функциите што користат локација на возилото, вклучувајќи локатор на паркиран автомобил и географска заштита. Ова може да го подесувате и подоцна во поставките.

4

Регистрација на информации за сметката

I.

Внесете име, лозинка, јазик и телефонски број (опционално). Откако ќе го пополните, допрете „Следно“.

II.

Прегледајте ги информациите за сметката што сте ги регистрирале и допрете „Потврди“ за да видите дека вашата сметка е успешно креирана. Потоа допрете „Следно“ за да продолжите со додавање возило.

Прегледајте ги информациите за сметката што сте ги регистрирале и допрете „Потврди“ за да видите дека вашата сметка е успешно креирана.

Потоа допрете „Следно“ за да продолжите со додавање возило.

5

Регистрација на информации за договорот

I.

Допрете „Продолжете да додавате возило“.

II.

Внесете го името на членот, земјата, временската зона и бројот на регистарската табличка (изборно) и допрете „Следно“.

Забелешка: Ве молиме не заборавајте да ја изберете временската зона каде првенствено го користите вашиот автомобил. Ова ќе се користи за пресметување на историјата на возење или функциите за предупредување кои користат време.

Прегледајте ги записите и допрете „Потврди“.

Преместете го вашиот автомобил на локација со добро мрежно поврзување и вклучете го палењето за да ја завршите процедурата за регистрација.

Ова ја комплетира регистрацијата на новото членство.

STEP2

Поставување на апликацијата SUZUKI CONNECT
Ве молиме сместете се во вашиот автомобил.

1

Стартување на апликацијата

I.

Допрете и отворете ја апликацијата SUZUKI CONNECT.

II.

Се појавува екранот за упатство. Допрете [>] за да го видите секој коментар и продолжете до крај.

Потоа допрете „Започни сега“.

2

Login

I.

Внесете го вашиот член ID (адреса на е-пошта) и лозинката што сте ја регистрирале при креирањето на вашата сметка. Потоа допрете „Најави се“.

II.

Изберете го вашиот јазик и продолжете на следната страница.

На Дозволата за известување, допрете „Следно“ за да дозволите прием на известувања.

Допрете „Дозволи“.

*Поставката за известување е потребна само за iPhone. Оваа поставка не се појавува на Android.

3

Регистрирајте PIN за далечински управувач

*Треба да внесете PIN за далечинско работење.

I.

Допрете го „Постави далечински PIN“.

II.

Внесете 4-цифрен број.

*Повторно внесете го истиот број за потврда.

Допрете „Користете биометрика“ (изборно).

*Можете исто така да изберете Користете PIN.

Допрете „Следно“ за да дозволите апликацијата да го користи биометрискиот ID.

Допрете „Во ред“.

4

Проверете го статусот на копчето eCall

  • * Не заборавајте да го проверите додека сте во вашето возило.
I.

Потврдете дека индикаторот не свети и допрете „Светлата се исклучени“.

II.

Кога ќе се појави почетната страница на апликацијата SUZUKI CONNECT, тоа значи дека поставувањето е завршено.

Поставувањето за вашата апликација SUZUKI CONNECT е завршено.
Сега можете да уживате во удобноста и уверувањето на услугата.